Financiën

Stichting de Zeeuwse Streekdrachten heeft de ANBI status.

Jaaroverzicht 2018

Balans

Liquide middelen 31 december 2017 31 december 2018
31.098,11 11.606,99
Eigen vermogen 31.098,11* 11.606,94**
Resultaat -/- 19.481,94

* voorziening voor patronenboek          **voorziening mutsenboek (€ 9.000 + € 2.606,94 onvoorzien)

Staat van lasten en baten

Baten 2018
Donaties en subsidie 9.250 9.250
Lasten
Kosten patronenboek 24.154,69
Kosten mutsenboek 2.387,04
Anbi 59,90
Abonnement 10
Bankkosten 120,25
28.731,94
Saldo -/- 19.481,94