Wie zijn wij

STICHTING DE ZEEUWSE STREEKDRACHTEN is het overkoepelende orgaan van acht Zeeuwse stichtingen en verenigingen die zich actief bezig houden met de Zeeuwse streekdracht en de Zeeuwse cultuur.

HOE HET BEGON

Eind jaren negentig van de vorige eeuw neemt een vijftal Zeeuwse streekdrachtorganisaties het initiatief voor het oprichten van een overkoepelende organisatie.

Vereniging De Arke, Streekdrachtenvereniging Schouwen-Duiveland, Stichting Cultuurbehoud Westkapelle, Ons Boeregoed en de Stichting Het Walcherse Costuum realiseren zich dat het aantal mannen en vrouwen, die zich nog dagelijks in de Zeeuwse streekdracht hullen, in rap tempo afneemt. Met het verdwijnen van de dragers dreigt veel kennis over de dracht verloren te gaan. In diezelfde periode ontstaat tegelijkertijd meer en meer belangstelling voor de Zeeuwse streekdracht; het aantal streekdrachtverenigingen neemt toe en het aantal leden van deze organisaties groeit sterk.

Om alle unieke kennis over de Zeeuwse drachten niet verloren te laten gaan wordt het plan opgevat een standaardwerk over de Zeeuwse streekdrachten samen te stellen. In dit boek zullen alle regio’s beschreven worden in tijdsperiodes van vijfentwintig jaar, onderverdeeld naar dracht voor mannen en vrouwen. Op deze manier kan een goed beeld geschetst worden van de ontwikkeling van de Zeeuwse streekdrachten over een periode van tweehonderd jaar.

Om deze uitgave te kunnen realiseren wordt op 22 mei 2000 Stichting De Zeeuwse Streekdrachten opgericht. Het doel van de stichting is het samenstellen en uitgeven van een boek over de Zeeuwse streekdrachten over de periode 1800-2000.

In 2005 is deze unieke uitgave een feit: het boek wordt op feestelijke wijze gepresenteerd in de Maria Magdalenakerk te Goes. De titel van het boek is: ‘De Zeeuwse Streekdrachten 1800-2000’. Het is tot stand gekomen onder de redactie van Jeanine Dekker (eindredactie), Katie Heyning (beeldredactie), Han van den Broeke, Liza van der Heijden-van de Werf en Wim van der Heijden.

  

Na het verschijnen van het standaardwerk vraagt het bestuur zich af hoe nu verder. Het beoogde doel is immers bereikt. Er wordt besloten de doelstellingen van de stichting te verbreden en alle in Zeeland actieve streekdrachtorganisaties met elkaar te gaan verbinden.

In 2006 wordt in de statutenwijziging opgenomen dat de stichting een tweede uitgave ambieert als vervolg op het boek ‘De Zeeuwse Streekdrachten 1800-2000’. Deze tweede uitgave zal een standaardwerk worden waarin het zelf maken van kledingstukken uit de Zeeuwse drachten centraal staat en krijgt de titel ‘Uit de doeken gedaan’. De planning is dat dit boek eind 2017 – begin 2018 wordt uitgegeven.

In 2006 treden de Vereniging Axelse Klederdrachtgroep en Mooi Zeeland toe tot de stichting, in 2011 volgt Stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht en in 2017 de Streekdrachtvereniging Tholen.