Activiteiten

OUDE DRACHTEN GROEP

Op maandagavond 20 mei 2019 vond er weer een bijeenkomst plaats van de Oude Drachtengroep.

Het thema ‘de Thoolse streekdracht’ kwam door omstandigheden te vervallen. De avond werd nu gevuld door de deelnemers zelf waarbij het delen van praktische kennis wat betreft het uitwerken van reconstructies centraal stond.

Op 30 september 2019 is het thema: Walcherse dracht 1800; met speciaal aandacht voor de platte schelphoeden en het stiklief.

 

Het doel van de Oude Drachten Groep is behoud en uitwisseling van aanwezige kennis over de oude Zeeuwse drachten binnen de diverse Zeeuwse verenigingen en stichtingen.

Onder streekdrachtgroepen is er een groeiende belangstelling voor de oudere varianten van drachten uit de periode 1800-1900. Vaak ontbreekt kennis; zowel over wát men droeg, hoe men dat droeg, maar ook over stofkennis en dergelijke. Op de eerste, verkennende bijeenkomst voor de oprichting van de Oude Drachtengroep (eind september 2017) waren  ca. 25 mensen uit heel Zeeland aanwezig. Tijdens de avond werd duidelijk dat een flink aantal mensen al actief bezig is met het zelf maken van replica kledingstukken, de zogenaamde reconstructies, maar dat er duidelijk behoefte bestaat aan een klankbord en kennis. Vooral het overdragen en delen van de al bestaande informatie wordt belangrijk gevonden. Maar ook het zoeken naar overeenkomsten en verbanden tussen de kostuums, zoals die in bepaalde tijdsperioden over de verschillende gebieden en eilanden in het verleden gedragen werden, ziet men als een interessant onderwerp.

De Oude Drachtengroep komt om de 6 á 8 weken bijeen te Hoedekenskerke met als doel het delen van kennis en kunde. Tijdens deze bijeenkomsten zal vóór de koffiepauze vooral worden ingegaan op het delen van kennis over de bepaalde tijdsperioden en bijbehorende mode, stoffen, sieraden en streekdracht. Na de pauze zal men vooral met concrete kledingstukken, stoffen en individuele vragen aan de slag gaan. Op de bijeenkomsten zal de nadruk komen te liggen op hulp en advies bij het zelf maken van reconstructies. Hierbij zal het Patronenboek ‘Zeeuwse Streekdrachten – Handboek voor het maken van kleding’ als leidraad gebruikt worden.

Aanmelden kan via: inschrijvingen@klederdracht.nl

Adres: De Buffer, Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke


 

 

ZEEUWSE STREEKDRACHTENDAG 2018 TE WESTKAPELLE

Op zaterdag 25 augustus 2018 vond de 10e traditionele Zeeuwse Streekdrachtendag plaats te Westkapelle op Walcheren!

Stichting Cultuurbehoud Westkapelle  organiseerde deze dag, waarbij alle Zeeuwse streekdrachtverenigingen en -stichtingen elkaar ontmoetten in het mooie dijkdorp. De gehele dag stond het dorp Westkapelle in het teken van streekdracht en cultureel erfgoed.

Om 10.00 uur begon het programma voor de deelnemende groepen. Tijdens het ochtendprogramma in Het Kasteel van Batavia opende de burgemeester Van der Zwaag van de gemeente Veere officieel de Streekdrachtendag, waarna voorzitter Ed van de Graaf een korte toespraak hield waarin hij refereerde aan de presentatie van het nieuwe streekdrachtenboek. Vervolgens verhaalde goudsmid Lau Minderhoud over zijn werk als goudsmid gedurende de afgelopen 55 jaar. Tevens hadden hij en zijn zoon Piet Minderhoud een uitgebreide collectie streeksieraden bij zich, die door de belangstellenden bezichtigd kon worden.

Na de lunch werd er een groepsfoto van alle deelnemers gemaakt op de Libertybrug bij het Polderhuis. Vanaf  13.00 uur ging men in een defilé door het dorp naar de Markt, waar het ringrijden plaats vond.

Om 15 uur werd er voor de allereerste keer een VERklederdrachtenshow georganiseerd, waarbij de deelnemers tijdens een hippe modeshow kleding showden die geïnspireerd was op de diverse Zeeuwse streekdrachten. Winnares werd Astrid Slump met een schitterende avondjapon die geshowd werd door haar zuster Ester. De aanmoedigingsprijs ging naar Corrie Maljaars-Verhulst uit Aagtekerke. Haar dochter Marian showde een moderne wit jak met kanten mouwen.


Na de modeshow bezochten de deelnemers de diverse activiteiten in het dorp, waarna de dag muzikaal werd afgesloten met een optreden van het Westkappels Koor.

Voor liefhebbers van streekdracht was het een uitgelezen kans om te genieten van al het unieks en moois wat de Zeeuwse dracht te bieden heeft. Stichting de Zeeuwse Streekdrachten kijkt terug op een schitterende en gezellige dag, met dank aan Stichting Cultuurbehoud Westkapelle voor de organisatie!