De stand van zaken

Voor de totstandkoming van de uitgave van het boek ‘Uit de doeken gedaan’ is een sponsorwerkgroep opgericht.

Hierin hebben zitting: Thijs Breel (voorzitter Het Walchers Costuum), Mart Bakx, en Wim van der Heijden; en namens het Dagelijks Bestuur van Stichting de Zeeuwse Streekdrachten voorzitter Ed de Graaf en secretaris Jenny Rosendaal.

De sponsorwerkgroep is enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan met het streven om genoeg fondsen bijeen te brengen om de uitgave van het boek te kunnen realiseren. Er is een nieuwe, wervende brochure gemaakt en vele mogelijke sponsoren zijn aangeschreven. Bedrijven, musea en instellingen zijn niet alleen schriftelijk maar ook persoonlijk benaderd. Ook de meeste groepen van Stichting de Zeeuwse Streekdrachten hebben een gift overgemaakt. Inmiddels is het grootste gedeelte van bedrag dat nodig is om het boek te doen uitgeven toegezegd of ontvangen. Geplande datum van uitgave is maart 2018.